Modlitwy i przysięga

Przysięga:

W obecności Boga w Trójcy Jedynego, przysięgam lojalność Parafialnemu Uczniowskiemu Klubowi „KAROL” Wadowice oraz wszystkim jego członkom. Żyjąc w zgodzie z wiarą chrześcijańską i prawami Kościoła pragnę ćwiczyć swój umysł, serce i ciało. Świadom, że dar sportu jest darem życia jak dar krwi chcę przez wspólny wysiłek sportowy od najmłodszych lat wzrastać pod względem duchowym i fizycznym, pomagać bliźniemu i przynosić chlubę swojemu Klubowi przestrzegając jego regulaminu i zasad czystej sportowej rywalizacji, gdy go reprezentuję.

Modlitwy
Wszystko dedykujemy Jezusowi Chrystusowi. Pragnijmy sztandar wiary, wznosić wszędzie, jak najdalej, jak najwyżej!

Obowiązujące modlitwy w PUKS „KAROL”:

Modlitwa przed treningiem:
Panie Jezu, bardzo Cię prosimy, niechaj z Tobą podczas tego treningu  ćwiczymy. Pomagaj nam w radości i miłości wzrastać do doskonałości. Amen

Modlitwa po treningu:
Panie Jezu dziękujemy Ci za czas spędzony wspólnie na treningu, Tobie chwała i cześć na wieki wieków. Amen

Modlitwa przed meczem, zawodami:
Panie Jezu, bardzo Cie prosimy,  niechaj z Tobą podczas tego meczu biegamy. Pomagaj nam w radości i miłości wzrastać do doskonałości. Amen

Modlitwa po meczu, zawodach:
Panie Jezu dziękujemy Ci za czas spędzony wspólnie na meczu, Tobie chwała i cześć na wieki wieków. Amen

Z Jezusem dalej zajdziemy!!