Regulamin sekcji pływania

REGULAMIN

1. Jako Klub Parafialny trening zaczynamy i kończymy modlitwą

2. Na trening przychodzimy na 5 minut przed wyznaczoną godziną.

3. Staramy się nie spóźniać, jeżeli będzie to miało miejsce, mówimy kasjerce, że przyszliśmy na sekcje do "Karola" i szukamy naszego trenera na basenie.

4. Trener przejmuje odpowiedzialność za dzieci po przejściu przez kasę. Rodzice powrotem przejmują odpowiedzialność za dzieci, po treningu gdy dzieci opuszczają nieckę basenową i wejdą do szatni

5. Składkę członkowską wpłacamy w biurze klubu( dom parafialny, pl. Jana Pawła II nr 1) lub na konto klubu 92 1240 4197 1111 0010 3548 8403 – Pekao S.A. W tytule proszę podać imię i nazwisko, grupa oraz miesiąc za jaki się płaci.

6. Zawodnik i rodzic przywożący dzieci na basen mają obowiązek przestrzegania regulaminu Krytej Pływalni "Delfin".

7. O sprawach nieujętych w regulaminie decyduje kierownik sekcji lub prezes Klubu.

8. Pytania i prośby najlepiej kierować mailow: tadeusz.habrzyk@gmail.com lub ewentualnie telefonicznie 796747707