96. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II

Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich przyszedł na świat w Wadowicach, dnia 18 maja 1920 roku. To tu stawiał swoje pierwsze kroki, tutaj uczęszczał do szkoły, a codziennie rano klękał przed wizerunkiem Matki Bożej w Bazylice w rynku. Jak sam powiedział w 1999 roku :

"Tu w tym mieście Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło"

Na studia młody Karol Wojtyła udał się do Krakowa, gdzie podjął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez wojnę Karol Wojtyła nie mógł kontynuować studiów, więc podjął pracę, jako pracownik fizyczny. W 1942 roku podjął decyzję o studiowaniu teologii wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. W 1946 roku Karol Wojtyła odebrał święcenia kapłańskie z rąk kardynała Adama Sapiehy. Będąc kapłanem, Karol Wojtyła chętnie wyjeżdżał z młodzieżą, zdejmował wtedy sutannę i prosił, aby nazywano go "Wujkiem". Był bardzo aktywny w pracach publicystycznych, a także wykładał w seminariach. W międzyczasie ksiądz Karol, uzyskał stopień doktora za dysertację pt. „Problem wiary u św. Jana od Krzyża”. Na potrzeby doktoratu nauczył się języka hiszpańskiego.

4 lipca 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. Jako biskup, zgodnie z obyczajem, przyjął hasło przewodnie swej posługi, które brzmiało: Totus Tuus (łac. Cały Twój). Dewizę tę skierował do Matki Bożej. 13 stycznia 1964, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. 28 czerwca 1967 został mianowany kardynałem przez papieża Pawła VI. Wojtyła zyskał dojrzałość jako myśliciel, stał się znanym poza Polską autorytetem. Był, obok prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, najważniejszą postacią Episkopatu Polski.

16 października 1978 na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w ósmym głosowaniu kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II.

Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież.
Ogłosił błogosławionymi w sumie 1338 ludzi, a świętymi 482 osoby, podczas 51 uroczystości.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 o godzinie 21:37 po długiej i ciężkiej chorobie.

Po śmierci papieża zaczęto dodawać mu nowy przydomek, nazywając go Janem Pawłem Wielkim. Tylko trzech papieży w historii Kościoła katolickiego nosiło taki przydomek: Leon I, Mikołaj I i Grzegorz I.

Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca 1985 roku, który ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał list apostolski na temat roli młodości jako okresu szczególnego kształtowania drogi życia (Dilecti Amici), a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co roku przygotowywał orędzie skierowane do młodych, które stawało się tematem tego międzynarodowego spotkania, organizowanego w różnych miejscach świata.

Jan Paweł II wielką wagę przywiązywał do stosunków z ludźmi innej wiary, nie tylko w ramach chrześcijaństwa, ale także członków innych religii abrahamowych i ateistów. Osobiście uczestniczył we wspólnym trwaniu w modlitwie w Asyżu przedstawicieli kilkudziesięciu religii światowych.

Został beatyfikowany 1 maja 2011 roku przez Papieża Benedykta XVI. 27 kwietnia 2014 został ogłoszony Świętym przez Papieża Franciszka. Wspomnienie Świętego Jana Pawła II obchodzimy 22 października.

ŚWIĘTY JANIE PAWLE II - MÓDL SIĘ ZA NAMI!