Płetwonurkowanie - sekcja

NURKUJ Z „KAROLEM"

INTRO - próbne nurkowanie z instruktorem - weź pierwszy oddech pod wodą i uwolnij się od siły grawitacji! Zapraszamy wszystkich klubowiczów oraz niezrzeszonych, którzy ukończyli 8. rok życia na podwodną przygodę, rewelacyjną formę aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Intro może zostać przeprowadzone na basenie lub w wodach otwartych.

Warunkiem wzięcia udziału jest ogólnie dobry stan zdrowia potwierdzony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza, stwierdzające brak przeciwwskazania do udziału w kursie płetwonurkowym. W przypadku nieletnich wymagana jest zgoda rodziców.

Zajęcia prowadzić będzie instruktor płetwonurkowania M2 KDP CMAS p. Krzysztof Szydło. Szkolenie będzie przeprowadzone wg procedur KDP CMAS. Najstarszej światowej organizacji zrzeszającej centra i kluby nurkowe.


Szczegóły organizacyjne i szkoleniowe na spotkaniu organizacyjnym.

Zapisy i dodatkowe informację z zakresu szkolenia płetwonurkowego u instruktora Krzysztofa Szydło tel. 533 998 449.


Po odbyciu intro nurkowego możliwość dalszego szkolenia umożliwiającego uzyskanie certyfikatu międzynarodowego do samodzielnego partnerskiego nurkowania.