Umowa podpisana

Po długich staraniach, w dniu 4 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy PUKS Karol Wadowice, a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach w sprawie wykorzystania boiska sportowego w "Gorzeniu". 

Pozyskanie boiska w "Gorzeniu" pozwoli na dalszą realizację naszej pasji rozwijania talentów piłkarskich w naszym regionie. Z obiektu będą korzystać zespoły juniorów młodszych, trampkarzy i orlików. 

Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Starosty Wadowickiego p. Bartosza KALIŃSKIEGO oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach p. Jerzego KOTASIA.

Z pewnością obiekt ten podniesie jakość naszego szkolenia. Żeby jednak stało się to możliwe, musimy jako Klub przeprowadzić konieczne naprawy i remonty boiska. 

Serdecznie dziękujemy Władzom Powiatowym i Gminnym za okazaną życzliwość i pomoc w realizacji naszych celów.