Płetwonurkowanie

Zapraszamy do zapisów do nowo powstałej grupy - PŁETWONURKÓW

Zapisy:
 tadeusz.habrzyk@gmail.com
1. imię i nazwisko
2. data urodzenia
3. nr telefonu

Termin zajęć:
- termin zajęć będzie ustalony po zgłoszeniu minimalnej liczby osób. 

Kto może zapisać się?
- każdy członek klubu Karol Wadowice z opłaconymi składkami.
- a także osoby niezrzeszone 

Koszt:
- Opłacona składka członkowska w wysokości 90 zł. 
- (Pakiet Płetwonurka Młodzieżowego PM (Legitymacja Płetwonurka Młodzieżowego,Certyfikat KDP/CMAS, podręcznik, dyplom,worek,naszywka, znaczek,naklejka, koszulka) Koszt pakietu 120 zł


Zakres szkolenia:
- Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania na głębokości do 2 m z instruktorem.

Warunki uczestnictwa w kursie:
• ukończone 8 lat,
• umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena instruktora),
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
• orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu).

Przebieg szkolenia:
• Lekcje i zajęcia praktyczne – minimum 5 godzin. W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem nurkowania do głębokości 2 m w basenie, lub w wodach otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych.

Uprawnienia:
Nurkowanie do głębokości 2 m w basenie lub wodach naturalnych o podobnych warunkach wyłącznie z instruktorem nurkowania


WIĘCEJ SZCZEGÓŁOW 
na spotkaniu organizacyjnym