Półkolonia 2017

Tygodniowy plan pracy Półkolonia w mieście - turnus I

Poniedziałek 31.07.2017

8:30-8:35 zbiórka, sprawdzenie obecności

8:35-9:00 przejście na miejsce zajęć

9:00-12:00  zajęcia sportowo-rekreacyjne

12:30- obiad –

13:30-14:55 zajęcia sportowo-rekreacyjne

Wtorek 01.08.2017

8:30-8:35 zbiórka, sprawdzenie obecności

8:35-9:00 przejście na miejsce zajęć

9:00-12:00  zajęcia profilaktyczne / sportowo -rekreacyjne

12:30 obiad

13:30-14:55 zajęcia sportowo-rekreacyjne

Sroda 02.08.2017

8:30-8:35 zbiórka, sprawdzenie obecności

8:35-9:00 przejście na miejsce zajęć

9:00-12:00  zajęcia profilaktyczne / sportowo -rekreacyjne

12:30 obiad

13:30-14:55 zajęcia sportowo-rekreacyjne

Czwartek 03.08.2017

8:30-8:35 zbiórka, sprawdzenie obecności

8:45- wyjazd na wycieczkę Ojcowski Park Narodowy

Piątek  04.08.2017

8:30-8:35 zbiórka, sprawdzenie obecności

8:35-9:00 przejście na miejsce zajęć

  1. zajęcia profilaktyczne / sportowo -rekreacyjne , obiad zakończenie I turnusu
  2. pożegnanie