Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze PUKS KAROL Wadowice
 
W dniu 20 czerwca w Parafii ONMP o godzinie 19:00 w I terminie lub o godzinie 19:15 w II terminie odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PUKS KAROL Wadowice. (na przeciwko biura Klubu). 
 
Zapraszamy wszystkich członków Klubu! 
Prawo wypowiedzenia się i kandydowania do Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają wszyscy członkowie Klubu oraz goście, natomiast prawo wybierania nowych władz mają wyłącznie członkowie Klubu od 16 lat! Są to: 
1. Karol Habrzyk
2. Tadeusz Habrzyk
3. Kamil Homel
4. Mariusz Kondak
5. Małgorzata Stawowy
6. Daniel Knapik
7. Teresa Romanowska
8. Marek Hydzik
9. Łukasz Piwowarczyk
Do tej drugiej grupy można dołączyć składając deklarację członkowską i opłacając składki członkowskie. 
 
Jako, że wybieramy nowy Zarząd, zapraszamy szczególnie osoby które są gotowe do zaangażowania i poświęcenia jakiejś części swojego czasu na rzecz lokalnego sportu dzieci i młodzieży. 
 
Ja jako aktualny prezes, świadom wielu błędów jakie popełniłem prowadząc do tej pory Klub, oraz w związku z rozrastającą się rodziną, chętnie oddam to stanowisko w dobre ręce! Zapraszam! - Karol Habrzyk. 
 
Program Zebrania: 
1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa PUKS KAROL Wadowice. 
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 
3. Wybór Komisji: wyborczej, skrutacyjno-mandatowej, uchwał i wniosków. 
4. Sprawozdanie ustępującego Zarządu. 
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
6. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej na temat ważności Walnego Zebrania. 
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 
8. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa. 
9. Wybór Prezesa. Ogłoszenie wyników. 
10. Przedstawienie przez Prezesa koncepcji działania i pracy Zarządu. 
11. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu. 
12. Wybór Zarządu. 
13. Zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. 
14. Wybór Komisji Rewizyjnej. 
15. Przedstawienie Nowego Programu Szkolenia w Piłce Nożnej. - Karol Habrzyk
16. Dyskusja i głosowanie nad zmianami w statucie. - Magdalena Ornecka
17. Wnioski i dyskusja. 
18. Głosowanie nad wnioskami wniesionymi przez członków Walnego Zebrania. 
19. Podsumowanie i zakończenie Walnego Zebrania.
 
Zapraszamy!