Regulamin pływania

Regulamin

1. Jako Klub Parafialny trening zaczynamy i kończymy modlitwą
2. Na trening przychodzimy na 5 minut przed wyznaczoną godziną.
3. Staramy się nie spóźniać, jeżeli będzie to miało miejsce, mówimy kasjerce, że przyszliśmy na sekcje do "Karola" i szukamy naszego trenera na basenie.
4. Trener przejmuje odpowiedzialność za dzieci po przejściu przez kasę. Rodzice powrotem przejmują odpowiedzialność za dzieci, po treningu gdy dzieci opuszczają nieckę basenową i wejdą do szatni
5. Składkę członkowską wpłacamy w biurze klubu( dom parafialny, pl. Jana Pawła II nr 1) lub na konto klubu 92 1240 4197 1111 0010 3548 8403 – Pekao S.A. W tytule proszę podać imię i nazwisko, grupa oraz miesiąc za jaki się płaci.
6. Zawodnik i rodzic przywożący dzieci na basen mają obowiązek przestrzegania regulaminu Krytej Pływalni "Delfin".
7. O sprawach nieujętych w regulaminie decyduje kierownik sekcji lub prezes Klubu.
8. Pytania i prośby najlepiej kierować mailowo: tadeusz.habrzyk@gmail.com lub ewentualnie telefonicznie 796747707